Utbildning

SFR jobbar aktivt med att främja utbildning inom branschen. På denna sida kan du hitta mer information samt utbildningsmaterial.

Introduktionshäfte

I samarbete med SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd, har SFR tagit fram ett introduktionshäfte för sina medarbetare. Häftet delas ut till alla anställda och behandlar viktiga frågor om kvalitet, arbetsmiljö, service och hur man uppträder hos kund.

Här kan du ladda hem broschyren “Introduktion till saneringsbranschen” i PDF-format som innehåller värdefull grundläggande information för dig som jobbar med sanering.

Fysiska broschyren beställes i Almegas webbshop.

Utbildning och validering av grundläggande sanering

SFR har tillsammans med Servicebranschens yrkesnämnd, SRY, tagit fram en grundutbildningsbok för saneringstekniker: ”Professionell sanering”.

Här ges grundläggande kunskaper om olika saneringsuppdrag, arbetsmetoder, utrustning, maskiner och kemisk-tekniska ämnen. Den behandlar också arbetsmiljö, service, kvalitet och ekonomi. Boken är lättläst och inspirerande och kan användas som grundutbildningsmaterial, men även som en uppslagsbok för den nyfikne.

Höga tryck

Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning för arbeten med höga tryck

Vi har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning tillsammans med Prevent och Fastighetsanställdas Förbund. Klicka på knappen nedan för att komma till utbildningen.

Kompetensbevis

SRF har tillsammans med SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) tagit fram en kompetensstandard för grundläggande saneringskunskaper – SRY Sanering Bas.

Kompetensstandarden beskriver kunskaper och färdigheter som ingår som grund för en sanerare. Med kompetensstandarden som utgångspunkt kan företag med godkända yrkesbedömare erbjuda utbildning som ett teoretiskt och praktiskt prov examineras mot kompetensstandarden.

Har man medarbetare med redan befintliga kunskaper kan dessa valideras mot samma kompetensstandard.

 

Gå gärna in på serviceföretagens hemsida och läs mer om SRY och de kompetensstandards som finns framtagna för Städ- och servicebranschen. Där finns också en lista på aktuella yrkesbedömare som erbjuder utbildning och/eller validering.

 

För yrkesbedömare inom sanering

Yrkesbedömare kan hitta aktuellt material på Serviceföretagens hemsida under menyn SRY. Denna sida kan också nås genom följande länk.

För handledare

Handledare kan hitta aktuellt handledarmaterial på Serviceentreprenörernas hemsida under menyn SRY. Denna sida kan också nås genom följande länk.