Bli medlem

Varför medlem?

Saneringsföretagens Riksförbund är en sammanslutning av branschledande saneringsföretag.

Vår ambition är att medlemskap i SFR ska vara en kvalitetsstämpel och en fördel i konkurrensen med andra saneringsföretag.

Varje år hålls minst två öppna möten där alla medlemmar som önskar samlas för att diskutera aktuella branschfrågor och träffa inbjudna gäster. 

En viktig del är också kunskaps- och erfarenhetsutbytet, där medlemmar delar med sig av tips och exempel på hur de hanterar olika problem i vardagen. Det är många medlemmar som vittnat om vilken nytta man har haft av att kunna etablera nya kontakter med branschkollegor.

Genom att vara med i SFR får du chansen att påverka vilka frågor som SFR ska driva, och på vilket sätt.

SFR samarbetar med Statistiska Centralbyrån, som två gånger per år tar fram ett skräddarsytt saneringsindex som speglar kostnadsutvecklingen i branschen, som stöd i förhandlingar med kunder. 

SFR samarbetar också med andra aktörer, bland annat i utbildningsfrågor:


Hemsidan innehåller en avdelning enbart för medlemmar som bland annat innehåller standardiserade allmänna kontraktsvillkor för fri användning av medlemmarna.

Slutligen finns möjlighet som medlem att påverka kollektivavtalsförhandlingarna, genom ett samarbete med Almega Serviceföretagen.

Medlemskrav

För att bli medlem i SFR måste företagen uppfylla en rad krav. Kunderna ska känna sig trygga när de anlitar ett SFR-företag.

SFR ställer höga krav på sina medlemmar. Förbundets ändamål är att höja branschens anseende och verka för att tjänsterna håller hög kvalitet. Det gör SFR genom att ställa krav och att stödja sina medlemmar. En kund som anlitar ett SFR-anslutet företag ska kunna vara säker på att arbetet utförs av utbildad personal, i enlighet med gällande lagstiftning och med kundens behov i fokus.

Kollektivavtal

Medlemmarna ska vara anslutna till kollektivavtalsslutande arbetsgivarorganisation (kollektivavtal genom hängavtal är ej tillräckligt). Där igenom garanteras de anställda avtalsenliga löner, försäkringsskydd och andra förmåner. Samtidigt innebär det att facket får möjligheter till insyn i verksamheten. SFR uppmuntrar alla företag att ha en god och nära relation med facket.

Aktiebolagsform

SFR kräver att medlemmarna ska vara aktiebolag, för att säkerställa att medlemmen har godkänd revisor och att räkenskaperna sköts enligt god redovisningssed.

Minst tre års verksamhet

Företag som blir medlemmar i SFR skall vara väletablerade och manifestera sin långsiktighet redan från inträdet. Vi kräver minst tre års verksamhet i branschen, och under dessa tre år ska företaget ha skött sina åtaganden på ett välrenommerat sätt.

Fullgott försäkringsskydd

Alla SFR-företag oavsett verksamhet ska kunna styrka att de har fullgott försäkringsskydd som innefattar ansvarsförsäkring för såväl personskada som sakskada.

Godkännande av myndigheter

För vissa saneringsuppdrag krävs speciella myndighetstillstånd, exempelvis asbest. Det är en självklarhet att SFRs företag måste ha alla erforderliga tillstånd.

Garanterad kompetens

En kund som anlitar SFR-anslutet företag ska kunna känna sig förvissad om att saneringsteknikerna har mycket goda kunskaper om hur jobbet ska utföras för att nå bästa resultat på ett säkert sätt.

Allmänna bestämmelser

SFR tillhandahåller allmänna leveransbestämmelser för saneringsarbeten.

Här kan du ladda ned våra allmänna bestämmelser i PDF-format.

Årsavgifter

Medlemsavgift

2000 kr per företag

Serviceavgift

Antal anställdaGrundavgiftAvgift/anställd
  0 – 10 anställda3.500 kr50 kr/anställd
11 – 25 anställda5.500 kr50 kr/anställd
26 –       anställda7.500 kr50 kr/anställd

Avgiften grundas på samtliga anställda enligt senaste årsredovisning, dock högst 400 anställda.
För nytillkommande medlemmar utgår en inträdesavgift på 5000 kr.

Serviceavgift:
Företag som beviljas inträde under första halvåret respektive år erlägger fulla avgifter enligt ovan.
Företag som beviljas inträde under andra halvåret respektive år erlägger halva serviceavgiften, såväl grundavgift som avgift per anställd.

Ansök

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att ansöka om medlemskap i SFR. Alternativt kontakta Marcus Lindström 08 – 762 69 03 eller Susanne Larsson 08 – 762 69 53.