Saneringsindex

SFR har tillsammans med Statistiska Centralbyrån tagit fram ett skräddarsytt kostnadsindex för saneringstjänster. Indexet är konstruerat för att spegla kostnadsutvecklingen i två typer av saneringsverksamheter – skadeservice och industriservice.

Indexet revideras av Statistiska Centralbyrån två gånger per år och publiceras normalt sett i början av juni och i början av december.

Indexet är kostnadsfritt att använda för företag och kunder.

Saneringsindex
Skadeservice maj 1, 2024
Industriservice maj 1, 2024
Industriservice november 1, 2023
Skadeservice november 1, 2023
Skadeservice maj 1, 2023
Industriservice maj 1, 2023
Industriservice november 1, 2022
Skadeservice november 1, 2022
Industriservice maj 1, 2022
Skadeservice maj 1, 2022
Industriservice november 1, 2021
Skadeservice november 1, 2021
Skadeservice maj 1, 2021
Industriservice maj 1, 2021
Skadeservice november 1, 2020
Industriservice november 1, 2020
Skadeservice maj 1, 2020
Industriservice maj 1, 2020
Skadeservice november 1, 2019
Industriservice november 1, 2019
Skadeservice maj 1, 2019
Industriservice maj 1, 2019
Skadeservice november 1, 2018
Industriservice november 1, 2018
Skadeservice maj 1, 2018
Industriservice maj 1, 2018
Skadeservice november 1, 2017
Industriservice november 1, 2017
Skadeservice maj 1, 2017
Industriservice maj 1, 2017
Skadeservice november 1, 2016
Industriservice november 1, 2016
Skadeservice maj 1, 2016
Industriservice maj 1, 2016
Skadeservice november 1, 2015
Industriservice november 1, 2015
Skadeservice maj 1, 2015
Industriservice maj 1, 2015
Skadeservice november 1, 2014
Industriservice november 1, 2014
Skadeservice maj 1, 2014
Industriservice maj 1, 2014
Skadeservice november 1, 2013
Industriservice november 1, 2013
Industriservice maj 1, 2013
Skadeservice maj 1, 2013
Skadeservice november 1, 2012
Industriservice november 1, 2012
Skadeservice november 1, 2011
Industriservice november 1, 2011
Skadeservice maj 1, 2011
Industriservice maj 1, 2011
Skadeservice november 1, 2010
Industriservice november 1, 2010
Skadeservice maj 1, 2010
Industriservice maj 1, 2010
Skadeservice november 1, 2009
Industriservice november 1, 2009
Skadeservice maj 1, 2009
Industriservice maj 1, 2009
Skadeservice november 1, 2008
Industriservice november 1, 2008
Skadeservice maj 1, 2008
Industriservice maj 1, 2008
Skadeservice november 1, 2007
Industriservice november 1, 2007
Skadeservice maj 1, 2007
Industriservice maj 1, 2007
Skadeservice november 1, 2006
Industriservice november 1, 2006
Skadeservice maj 1, 2006
Industriservice maj 1, 2006

Räkna med index
(Räknesnurran kan visa 0,1% fel beroende på avrundningseffekter)