Välkommen till SFR

En sammanslutning av Sveriges branschledande saneringsentreprenörer

Vi arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster.

Klimatbesparning vid sanering

Saneringsföretagen har låtit en oberoende konsult ta fram en rapport som visar att det finns en stor outnyttjad klimatpotential i att sanera mer lösöre som skadas av brand eller vatten, istället för att kassera. Ladda ner den här.

Almega Serviceföretagen har tagit fram en kampanj som syftar till att höja saneringsbranschens status. En kampanj som lyfter saneringsyrket och ska bidra till att fler söker sig till branschen.

Arbeta med höga tryck

Tillsammans med Prevent och Fastighetsanställdas Förbund har vi tagit fram en kostnadsfri webbutbildning som lär dig hur man förebygger arbetsolyckor och förslitningsskador samt skapar en trivsam och sund kultur på arbetsplatsen.

Saneringsindex

SFR har tillsammans med Statistiska Centralbyrån tagit fram ett skräddarsytt kostnadsindex för saneringstjänster.
Indexet är konstruerat för att spegla kostnadsutvecklingen i två typer av saneringsverksamheter – skadeservice och industriservice.

Indexet är kostnadsfritt att använda för företag och kunder.