Sanering i vardagen

Reaktorbassäng

En betydelsefull aktivitet under storrengöring och underhåll av ett kärnkraftverk, så kallad revision, är att sanera reaktorbassängen. Det betyder att varje kvadratmillimeter av bassängen ska bli fri från radioaktiv smuts. Det gör man genom att skura, rengöra och torka upp. Eftersom radioaktiv smuts ofta inte syns kan rengöringen bli både utmanande och ansträngande.

Nödvändig skyddsutrustning består ofta av huva och helmask med både kol- och partikelfilter samt overaller i flera lager av tyg, papper och plast. Skyddshandskarna är tejpade för att inget radioaktivt avfall ska kunna tränga in. Fötterna har gummistövlar och extra plastskydd.

Bassängen töms först på sitt vatten. Saneringsteknikerna använder sedan särskilda väggskurmaskiner som går att köra uppför och nerför bassängväggarna. Samtidigt med skurningen spolas med extremt rent vatten för att skölja ner de radioaktiva partiklarna till botten av bassängen. Där filtreras vattnet.

Den sista metern ner till botten och andra svåråtkomliga ytor blir rengjorda för hand med en skurduk som man skrubbar loss radioaktiva partiklar med. Samtidigt spolar man rent med vatten och när väggarna är rena fortsätter jobbet med bassänggolvet. Eftersom det är mycket trångt om utrymme får saneringsteknikerna ofta ligga på knä och skura och torka upp, men i vissa bassänger finns det möjlighet att maskinskura.

Strålskyddsingenjörerna testar alltid slutresultatet av rengöringen innan jobbet blir godkänt. Om värdena är för höga måste saneringen göras om.

Det är inte möjligt att jobba mer än några timmar i taget med denna noggranna sanering. Två till tre arbetslag turas om att göra jobbet.

På väg ner i reaktorbassängen på Ringhals 3.

Reaktorn på Oskarshamnsverket öppnas för arbete med reaktorbassängen.

Intervju

Andreas Karlsson arbetar sedan några år med kärnkraftservice. Han började i branschen direkt efter värnplikten.

Det passade bra i tiden att jobbet dök upp då.

I början jobbade Andreas på en byggarbetsplats där arbetsuppgifterna var omväxlande med allt från högtryckstvätt till att hålla rent och snyggt på bygget. Något år senare började Andreas inne på ett kärnkraftsverk där sanering av radioaktivitet är en av huvudsysslorna. Arbetsmomenten kan växla från högtryckstvättning och ventilsanering till att torka material som är radioaktivt.

Våra arbetsområden är indelade i olika renhetsgrader och mellan varje område måste jag byta skyddskläder som till exempel skoskydd, overall och skyddsmask. I bröstfickan har alla en liten dosa som mäter eventuell strålning.

Jag upplever arbetet som både inspirerande och viktigt. Vårt jobb gör att vi själva och omgivningen på kärnkraftverket får en bättre miljö för ordning, reda och strålning.

Jag är specialutbildad för mitt arbete, både i kompetens och säkerhet. Det roligaste med jobbet är att uppdragen kan skifta från dag till dag. Man aldrig blir fullärd.