Sanering i vardagen

Lägenhetsbrand

Saneringsföretaget blev kallat till en lägenhetsbrand av räddningstjänsten redan i det akuta skedet.
Branden hade startat på spisen i köket. Det är en mycket vanlig brandorsak till en lägenhetsbrand.

Det viktigaste för saneringstekniker när de kommer på plats är att skapa ett lugn för de som drabbats av branden samtidigt som arbetet med skadan påbörjas. Det är viktigt att snabbt skapa en så torr och rökfri miljö som möjligt. Vid bränder i hyreshus är det också av största vikt att trapphuset saneras för för att inte övriga boenden ska få in lukt och sot.

Hela lägenheten blev dessvärre ordentligt skadad av både sot och lukt. Det betydde att jobbet blev att sanera både fastighet och lösöre.

En större del av lösöret i köket blev totalt förstört. Trots den kraftiga branden kunde saneringsteknikerna rädda en stor del av det övriga bohaget. Detta packades och evakuerades till ett magasin. Där fortsatte saneringsarbetet med tvätt av textilier och rengöring och ozonering av lösöre. Efter rengöringen förvarades inredningen i ett annat magasin i väntan på återflytt.

Parallellt med detta arbete pågick sanering av fastigheten. Tak, väggar och golv i kök och badrum revs ända in till stommen. Ventilationen blev sanerad och återställd. Övriga delar av lägenheten blev rengjorda och hela lägenheten patentmålades inför återställning.

Eftersom fönstren i köket exploderade av värmetrycket vid branden sanerades även balkongen ovanför och husfasaden från sot. Fasaden isblästrades och det går idag inte att se eller känna några spår efter branden.

Tänk att en liten brand på spisen kan orsaka så mycket skada. Denna gång var det tack och lov bara materiella skador och inga människor eller djur som skadades.

Köket före sanering.

Köket färdigt för användning efter sanering.

Intervju

Sofie Trässman är utbildad djurvårdare. Hon har arbetat med djur på en veterinärklinik och varit timanställd inom hemtjänsten. Efter en tid kände Sofie att hon ville pröva något nytt. Hon gjorde ett rejält yrkesbyte när hon valde saneringsbranschen.

Här får jag jobba med kroppen på ett annat vis, säger hon. Jag har turen att få arbeta med olika saker som att städa inom saneringen, byggstäda, riva, flytta och nu har jag även bilat ett klinkergolv.

Det är ett roligt jobb där man får tänka till, säger Sofie. Och ta ansvar. Det går inte alltid att utföra liknande uppdrag på samma sätt. Det handlar om att hitta nya lösningar.

Även på fritiden är hon aktiv. Sofie tränar, gillar djur och natur, kör skoter och båt och tycker om att fiska.

Det roligaste med jobbet är att de varierande arbetsuppgifterna, möta kunder och att få jobba på olika orter. Det passar mig.