Sanering i vardagen

Isblästring

Isblästring är en skonsam rengöringsmetod både för miljön och för den yta som rengörs. Ytan blästras med små pellets av torris, som är koldioxid i fast form i (- 76 grader C).

Under blästringen tränger isen genom smutsen och får den att spricka. Därefter är det relativt enkelt att dammsuga eller sopa upp smutsen. Isen förångas direkt när den träffar ytan och lämnar inga spår, vilket gör att metoden är särskilt bra att använda vid känsliga miljöer.

I LKABs pelletsverk i Kiruna tillverkas järnmalmspellets för stålindustrin. Maskinrengöringen med isblästring av en kuggkrans i verkets roterande ugn tog en vecka. Fyra saneringstekniker rengjorde kransen från gammalt fett i skift dygnet runt.

Eftersom isblästring är en torr rengöringsmetod används den även med fördel för rengöring av elektrisk utrustning. Torrisblästring är också effektiv vid mögelsanering eftersom ytan genom den extremt kalla isen blir desinficerad. Ett annat område är fartygsrengöring där man med framgång blästrar bort bottenfärg.

Isblästring vid en vattenkraftstation.

Isblästring av båtskrov.

Den stora kuggkransen i LKABs pelletsverk i Kiruna.

Intervju

Anthony Lagervall har stor erfarenhet av industrirengöring. Med åtta år i branschen arbetar han som saneringstekniker.

Jag hamnade i hetluften direkt eftersom en del av utbildningen sker på företaget, säger Anthony. Idag är jag arbetsledare och leder och fördelar olika arbetsuppgifter i vår grupp.

I våra saneringsuppdrag är det viktigt att både tidplan och kostnadskalkyl håller eftersom kundens produktion ofta påverkas. Därför kan vi också få jobba på obekväm arbetstid.

Det vi utför innebär att kundens produktion blir säkrare och risken för stillastående maskiner minskar.

Vi klarar av de flesta kvalificerade saneringsuppdrag i industrin, säger Anthony. Oftast jobbar vi med högtrycksrengöring. Ett av de mest spännande uppdraget var isblästringen av en kuggkrans på LKAB som mätte cirka tjugo meter i diameter.

Det bästa med det här jobbet är kollegorna och att vi får jobba med skiftande saneringuppgifter.