Ett Riktigt Viktigt Jobb

Almega Serviceföretagen har tagit fram en kampanj som syftar till att höja saneringsbranschens status. En kampanj som lyfter saneringsyrket och ska bidra till att fler söker sig till branschen.

Läs mer om kampanjen och sanerarnas vardag nedan.

Sanerare och städare är livsviktiga. Genom sina arbetsinsatser ser de till att vi kan bo, jobba och resa. De har helt enkelt Ett Riktigt Viktigt Jobb.